UNDERTAGSGENNEMFØRING STANDART

  • Undertagsgennemføring til montering på lægte som tætning af undertag når der skal monteres rørgennemføring til tag

Installationsguide - Dansk
Installation Guide - English