top of page

OM OS

Kima Roof Accessories, blev stiftet i 1988. Vi er specialiseret indenfor sprøjtestøbning samt ekstrudering, og kan arbejde i alle kendte plast typer. Vi har endvidere et solidt samarbejde med værktøjsfabrikker i både ind og udland, hvilket sikrer stor fleksibilitet og konkurrencedygtighed på både priser, og udvikling samt kvalitet.

Vi lægger stor vægt på leveringssikkerhed, kvalitetskontrol samt akkuratesse for alle vores produkter, ligeledes er vi også indstillet på at være lagerførende, således at vi altid kan leverer hurtigt og sikkert.

Produktionen.jpg

Kima Roof Accessories salgs og leveringsbetingelser

1. Alle ordrer noteres og tilbud afgives til de på dagen gældende priser og betingelser

 

2. Returnering af produkter kan finde sted i særlige tilfælde, dog kun imod forudgående aftale.

3. Kima Roof Accessories indestår for, at ydelser opfylder de på leveringstidspunktet gældende 
myndighedskrav, mens køber alene bærer ansvaret for, at den i ordrebekræftelsen anførte leve- 
ring er lovlig og hensigtsmæssig til købers brug. Sælger hæfter ikke for eventuelle tab og 
følgeskader, som kan opstå ved anvendelse af vore produkter.

4. Reklamationer vedrørende de leverede produkter vil blive behandlet med omhu, når der gives 
Kima Roof Accessories besked herom straks ved konstateringen. Omlevering kan kun finde
Sted uden beregning, når der kan påvises fejl ved de leverede produkter og under forudsætning
At sælgeres instruktioner og vejledninger er fulgt.

5. Kima Roof Accessories anerkender byggeleveranceklausulen, der er formuleret af 
Boligministeriets byggestyrelse, herunder murerfagets byggeblad nr. 36 august 1999 for
ventilerede fuglegitter til tegl tage.

6. De i ordrebekræftelsen leveringsterminer tilstræbes overholdt, dog under forbehold af uforudsete 
hindringer og force-majeure. Som force-majeure anses også arbejdskonflikter, afgift/moms
forhøjelser m.v.

7. Alle retmæssige tvister afgøres under Kima Roof Accessories værne område.

Tagtilbehør, Roof Accessories, Dach Zubehörn, Taktillbehör

Kimaroof-Logo-2020.png
bottom of page